Podole i po drodze, czyli nie tylko szlakiem kresowych strażnic – 24-28 lipca 2020

Podole i po drodze, czyli nie tylko szlakiem kresowych strażnic – 24-28 lipca 2020

To bardzo ważna i ciekawa wycieczka którą powinien „zaliczyć” każdy Polak. To najkrótszy wariant obowiązkowego poznawania byłych Kresów Rzeczpospolitej. Wycieczka zwana jest także „Szlakiem kresowych twierdz” czy też „Śladami bohaterów sienkiewiczowskiej Trylogii”. To znakomita okazja do zobaczenia wspaniałych zespołów fortyfikacyjnych, zamków, świątyń, pałaców i dworów. To możliwość krótkiej zadumy na ruinach twierdz i klasztorów, na polach krwawych bitew, nad wąwozami, puszczami i rzekami. To właśnie na Podolu będziemy mogli poczuć ducha naszych przodków i przypomnieć sobie Rzeczpospolitą Wielu Narodów.

Po drodze na Podole i z powrotem zwiedzimy wiele bardzo ciekawych miejsc zachodniej i południowej Ukrainy. Wystarczy napisać, że na trasie są m.in. Chocim, Kamieniec Podolski, Zbaraż, Podhorce, Trembowla, Czortków, Poczajów, Krzemieniec, Wiśniowiec i Skała Podolska. Wracając z Podola zwiedzimy także Czerniowce, Kołomyję i Stanisławów oraz mniej znane, ale ciekawe miejsca niedaleko Lwowa – Świrz, Stare Sioło i Podkamień. Ostatnią zwiedzaną miejscowością będzie królewska Żółkiew, ulubiona rezydencja Jana III Sobieskiego. Oczywiście naszym przewodnikiem będzie Grażyna, bez której nasi stali uczestnicy nie wyobrażają sobie wycieczki na Ukrainę. W poszczególnych miastach Grażynę będą wspomagać lokalni przewodnicy.

Dzień pierwszy

Wyjazd z Chełma o godz. 5:00 z dworca PKS przy ul. Lwowskiej, przejazd przez Lwów. Podkamień – kościół i klasztor Dominikanów, Diabelski Kamień na Górze Różańcowej. Podhorce – pałac-forteca Koniecpolskich i Rzewuskich, kościół św. Józefa, park krajobrazowy, dawna karczma (zajazd hetmański). Poczajów – prawosławne sanktuarium z Cudowną Ikoną i podziemnymi świątyniami. Krzemieniec – Góra Królowej Bony 397 m, obejrzenie ruin zamku i panoramy miasta, zespół zabudowań d. Liceum Krzemienieckiego z kościołem licealnym, dworek-muzeum Słowackich, kościół św. Stanisława z pomnikiem Juliusza Słowackiego. Obiadokolacja i nocleg w hotelu w Krzemieńcu.

Dzień drugi

Po śniadaniu wyjazd do Wiśniowca – pałac Wiśniowieckich. Zbaraż – zamek i zespół klasztorny Bernardynów. Trembowla – twierdza z czasów Kazimierza Wielkiego. Czortków – obiad, rynek, ratusz, ruiny zamku. Skała Podolska – ruiny zamku Lanckorońskich z XVI w. Kamieniec Podolski – zamek-twierdza, Brama Polska, ratusz na Rynku Polskim, katedra rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła, Studnia Ormiańska, zespół klasztorny dominikanów. Kolacja i nocleg w hotelu „7 Dni” w Kamieńcu Podolskim.

Dzień trzeci

Śniadanie. Okopy Świętej Trójcy – atrakcyjne widoki na doliny Dniestru i Zbrucza, Brama Kamieniecka, kościół Św. Trójcy. Chocim – zamek twierdza. Obiad. Bakota – zatopiona wieś, malowniczy zalew Dniestru, unikalne ruiny monasteru skalnego z XIV wieku lub Uście – rejs statkiem po Dniestrze. Nocleg w Kamieńcu Podolskim, kolacja we własnym zakresie.

Dzień czwarty

Śniadanie. Czerniowce – Uniwersytet (zabytek z listy UNESCO), była rezydencja metropolitów Bukowiny i Dalmacji, główna ulica O. Kobylańskiej (Pańska), plac Teatralny, ratusz, domy narodowe, bazylika rzymskokatolicka pw. św. Krzyża. Kołomyja – obiad, rynek, budynek Sokoła, muzeum regionalne Huculszczyzny i Pokucia. Iwano-Frankowsk (Stanisławów) – rynek, kościół ormiański, synagoga Tempel. Kolacja i nocleg w hotelu Nadija w Stanisławowie.

Dzień piąty

Śniadanie. Halicz – zamek. Świrz – zamek Świrskich z XVI wieku. Stare Sioło – potężny zamek Ostrogskiego. Przejazd przez Lwów. Żółkiew – obiad, cerkiew św. Trójcy, rynek, ratusz, zamek, kolegiata św. Wawrzyńca, synagoga, cerkiew Bazylianów. Przejazd do Chełma.

Cena wycieczki wynosi około 1090 zł. W cenie jest przejazd, noclegi w pokojach dwuosobowych, wstępy do zwiedzanych obiektów, wyżywienie (cztery śniadania, cztery obiady, dwie kolacje, jedna obiadokolacja), usługi polskojęzycznych przewodników i pilota, ubezpieczenie oraz opłaty turystyczne.